Вершы аб каханні, шчасці, лёсе і жыцці (4601 – 4700)

 

Анатолій Балуценка

http://ab2tt.narod.ru

 

 

4601     МIНУЛАЯ ЖАЛОБА

 

Плакалi асеннiя бярозы

Па сваёй лiстоце залатой,

Ды пачалiсь раннiя марозы,

I журба змянiлась на спакой.

 

Золата бярозам да спадобы,

Але ў бруд пападала дабро,

Ды мiнуў, нарэшце, час жалобы:

Іней убраў вецце ў серабро.

 

19.11.2000

 

Home Page

 

4602     ЖАДАНЫ ПIК

 

Фiнiш быў жаданы i далёкi,

Мо галоўны фiнiш у жыццi,

Да мэты яшчэ чатыры крокi,

Ды не вельмi проста iх прайсцi.

 

На Парнас iмкнецца шмат паэтаў,

На сябе пускаць ён ўсiх не звык,

Трэба шмат упартасцi i ведаў,

Пакарыўся каб жаданы пiк.

 

19.11.2000

 

Home Page

 

4603     ШЛЯХ ДА ЗГУБЫ

 

Калi ёсць талент, веды i жаданне,

Яны заўсёды цяжкая вiна,

Ад iх пакута i расчараванне,

Няма шляху наперадзе сцяна.

 

Заўжды чужыя поспехi нялюбы,

Падрэжуць крылы i закрыюць рот,

Без талентаў адкрыты шлях да згубы,

Без крыл нiколi не ўзляцiць народ.

 

20.11.2000

 

Home Page

 

4604     РЭХА ЛЮБВI

 

Была калiсьцi лепшая уцеха,

Ды знiкла, нiбы знiчка, праз гады,

Былой любвi, хаця малое, рэха

У сэрцы адгукаецца заўжды.

 

Калi вядуць ў былое успамiны,

Цi нагадае пра сябе вясна,

Пабачу як падобны твар дзяўчыны,

То рэхам ў сэрцы прагучыць яна.

 

20.11.2000

 

Home Page

 

4605     УЗЛЁТ ДУШЫ

 

К сабе упарта клiча прыгажосць,

Не абысцi жаданую прынаду,

Хоць, як туман, растала маладосць

I засталась ужо далёка ззаду.

 

Хай за плячыма нават сотня год,

Ды як душу яшчэ хвалюе штосьцi,

Яна, як птушка, здатна на узлёт,

Адмовiць нельга ёй у маладосцi.

 

20.11.2000

 

Home Page

 

4606     ЗАЛАТАЯ ЗОРКА

 

Сукi крывыя мела крона,

Ды лiст ў вясновай ззяў красе,

Упала восенню заслона,

I сталi бачны вады ўсе.

 

Ад тушы, пудры i памады

Здавалась зоркай залатой,

Ды выйшлi на паверхню вады,

Як дождж палiў красу вадой.

 

21.11.2000

 

Home Page

 

4607     МОРА ПАДМАНУ

 

Страчаць бязглузда любых i сяброў

У бурным моры гнюснага падману,

Паток iх горкiх i хлуслiвых слоў –

Душы пакута, нiбы соль на рану.

 

Адных адкiнуць сэрцу дарагiх,

Не нудзiла ў адносiнах каб гора.

Але дзе можна напаткаць другiх?

Навокал хваляй б'е падману мора.

 

21.11.2000

 

Home Page

 

4608     КУБАК ВЕРЫ

 

Нiбы цуд, развiвалiсь падзеi,

Мроi ў нетры мяне завялi,

Каб не страцiць апошняй надзеi,

Лепей кропку не ставiць над i.

 

Але стаўлю яе я таропка,

Бо нястрымны бяжыць хутка час,

Ў кубку веры арошняя кропка

Недавер'ем становiцца ўраз.

 

21.11.2000

 

Home Page

 

4609     ЗАЛЕЖНА АД СIЛЫ

 

Гучала музыка без слоў,

Як ветрык шалясцеў лiстотай,

Прайшла пяшчотная любоў,

Змянiлась болем i турботай.

 

Падняўся моцны ураган,

Сарвала лiст i лiўнем змыла.

Каханак вецер цi тыран?

Залежна, ў iм якая сiла.

 

21.11.2000

 

Home Page

 

4610     ЗАЛАТЫЯ КВЕТКI

 

Не будзе без калючак руж нiколi,

Прымусiць прыгажосць пакутаваць,

Каб засталась хоць кропелька патолi,

Такiм, як ёсць, свет трэба успрымаць.

 

Калючкi колюць хай душу сурова,

Але ад зносiн i натхненне ёсць,

Бо залатыя кветкi руж – аснова,

Калючкi не знiшчаюць прыгажосць.

 

21.11.2000

 

Home Page

 

4611     ГАДЫ

 

Бягуць гады трывог, гады чаканняў,

I радасць толькi часам iх памiж,

Гады шуканняў i расчараванняў,

На фiнiшы даволi сцiплы крыж.

 

Сам кожны здольны выбiраць дарогу,

Абрыдлi гады поўныя журбы,

Ды сiлы ёсць пакуль i маю змогу,

Не буду унiкаць ад барацьбы.

 

22.11.2000

 

Home Page

 

4612     ШЧОДРАЯ РУКА

 

Iней кiнуў серабро на вецце,

I бярозка стала белай сапраўды,

Вельмі вабна жыць на белым свеце,

Пра цябе калi турбуюцца заўжды.

 

Пачалась працяглая завея,

Надта шчодра срэбра сыпала з рукi,

Хаця белы пух цудоўна грэе,

Снег без жалю са ствала сарваў сукi.

 

22.11.2000

 

Home Page

 

4613     ШЛЯХI ЛЯ ПРОРВЫ

 

Вырас дуб магутны на адхоне,

Ды праз час прыйшла пара тугi,

Апынуўся ў прорвы ён ў палоне:

Рэчка падмывала берагi.

 

Агалiлась моцнае карэнне,

Дуб ў знямозе цяжкай ад скрухi,

Небяспека прыйдзе за iмгненне,

Як ля прорвы пракладаць шляхi.

 

22.11.2000

 

Home Page

 

4614     АЛЬТРУIЗМ

 

Альтруiзм. Яго даўно забылi

Ў класавай знiшчальнай барацьбе,

Эгаiзму вiрусы набылi:

Кожны пад сябе цяпер грабе.

 

Не знайсцi са свечкай мецэната,

Iх няшчадна знiшчыў ленiнiзм,

Скупасць больш цяпер ужоне вада,

Бо без следу згiнуў альтруiзм.

 

22.11.2000

 

Home Page

 

4615     ЧАС ВОЛI

 

Была стройнай занадта фiгура,

Шаўковая грыва, як цуд,

Як глянец, iльснiлася скура,

I шыю не рэзаў хамут.

 

Iшла у аглоблях панура,

I позiрк гарэзлiвы згас,

Знявечана пугаю скура,

Без следу мiнуў волi час.

 

22.11.2000

 

Home Page

 

4616     ЖАДАНЫ ФIНIШ

 

Несправядлiва жудасны папрок

У роспачы сабе сам часам кiнеш,

Але, калi зрабiць маленькi крок,

Апынецца блiжэй жаданы фiнiш.

 

Ды нельга хутка крочыць цэлы час,

Прыходзiць роспач горкая i стома,

Рух пэўны трэба, каб запал не згас,

Бо калi прыйдзе фiнiш – невядома.

 

22.11.2000

 

Home Page

 

4617     АБЫ ШТО

 

Вядома, можна з'есцi мармелад,

Калi ў патрабаваннi знiзiць мерку,

Ды каб сапраўды быў ад ежы рад,

Лепш з'есцi шакаладную цукерку.

 

Бо настрой можна толькi папсаваць,

Як нiзкi выбраць для сябе гатунак,

Як абы-што, то лепей не кахаць,

Абы-якi не трэба пацалунак.

 

22.11.2000

 

Home Page

 

4618     ДУБЫ

 

Травiнка вырасце у лузе цi у полi,

Увосень шмат мiльёнаў гiне iх,

Дубы i мёртвыя не падаюць нiколi.

А колькi iх панiшчылi жывых!

 

Травiнку вецер без натугi гне да долу,

Ды буру здатны вытрымаць дубы,

Таму i маюць ў жыццi волаты адмову,

Заўжды знiшчалi моцных без журбы.

 

22.11.2000

 

Home Page

 

4619     ПЕРШАЕ СПАТКАННЕ

 

Абрус белы кiнуў снег на гонi,

Нiбы яблынь цвет, пакрыў зямлю,

Першыя сняжынкi на далонi,

Быццам цуд, я з радасцю лаўлю.

 

Першае прыемнае спатканне,

Менш душу хвалюе раз другi,

Калi гэта палкае каханне

Цi, як лёд халодныя, снягi.

 

23.11.2000

 

Home Page

 

4620     МЯЦЕЛIЦА

 

Дождж марзянкаю болей у шыбы не б'е,

Адгуляла ўжо восень дажынкi,

Закружыла мяцелiца танцы свае,

Запрасiў вецер ў скокi сняжынкi.

 

I, здаецца, абрус разаслаў белы пух,

Ляжыць стала i больш не растае,

Не спыняюць сняжынкi цудоўны свой рух,

А мяцелiца песнi спявае.

 

23.11.2000

 

Home Page

 

4621     УПАЛI СНЯГI

 

Раней усходы хвалявалi,

Натхняла золата бяроз,

Снягi ў радкi мае упалi,

Страфу ахутвае мароз.

 

Душа не поўнiцца тугою,

I сэрца холад не гняце,

Бо ў марах я ужо з вясною,

Бо хутка вiшня зацвiце.

 

23.11.2000

 

Home Page

 

4622     БЫЛАЯ КРАСА

 

I ружы цвет калiсьцi звяне,

Хоць чараваў раней сабой,

Нiхто з узнёсласцю не гляне,

Бо сэрца поўнiцца журбой.

 

Красы былой бясконца шкода,

Ды час бязрадасны прыйшоў,

Прапаў яе духмяны водар,

Пялёсткi сыплюцца на дол...

 

23.11.2000

 

Home Page

 

4623     МАГУТНЫ ЛЁС

 

Засталiсь толькi жалкiя абломкi

Ад лёсу, што  адразу быў, як цуд,

Не ведаеш, дзе падаслаць саломкi,

Каб не упасцi у пякельны бруд.

 

Але вакол заўсёды досыць бруду

I нечаканых вельмi шмат пагроз,

Насiць саломку я з сабой не буду,

Ўсё роўна не змянiць магутны лёс.

 

23.11.2000

 

Home Page

 

4624     ЖАДАННЕ РУХУ

 

Мне бурныя больш падыходзяць хвалi,

А штыль зусiм не да спадобы мне,

Я не люблю араць, дзе прааралi,

Пракласцi лепш разору ў цалiне.

 

Бо клiчуць мяне штормы, вабяць буры,

Жыццё iначай раз'ядае ржа,

Заўжды, хоць перашкоды робяць муры,

Жадае руху бурная душа.

 

23.11.2000

 

Home Page

 

4625     ПРАГА КАХАННЯ

 

Сонейка вады папiць хацела,

Апусцiла ў мора дыска край,

Хвалi захапiлi яго цела,

Нават i не крыкнула: «Бывай!»

 

Калi клiча палкае жаданне,

Прага не дае зусiм заснуць,

Як напiцца, палкае каханне

Можа ў моры цалкам патануць.

 

24.11.2000

 

Home Page

 

4626     КПIНЫ

 

Вяроўка добра пачак кнiг трымала,

Але сусед, пабачыўшы, сказаў,

Што шчыльнасцi у пачку вельмi мала,

I гаспадар тужэй перавязаў.

 

Парвалася вяроўка, настрой згiнуў,

Для кнiг прыйшла ганебная пара,

Нiхто не любiць над сабою кпiнаў,

Ад iх зусiм не прычакаць дабра.

 

24.11.2000

 

Home Page

 

4627     ДА ЗВЫЧАЙНАГА

 

К мэце iмкнемся i кахаем,

Нясе на крылах мара нас,

I незвычайнага чакаем,

Калi iдзе юнацтва час.

 

Як свечка, з часам згаснуць мары,

К мэце не хочацца iсцi,

Кахання не хвалююць чары,

Звычайным стане ўсё ў жыццi.

 

24.11.2000

 

Home Page

 

4628     ЗМЯНIЎСЯ ВЕКТАР

 

Хаця быў тэлевiзар чорна-белы,

Вясёлкай ззяла яркая мараль,

Ў шок не прыводзiў план занадта смелы,

Ды час дзiвосны скончыўся, на жаль.

 

Экраны каляровымi ўжо сталi,

Але чамусьцi моцна вабiць дно,

Зусiм змянiўся вектар у маралi,

Бо круцяць толькi чорнае кiно.

 

25.11.2000

 

Home Page

 

4629     ШЛЯХ У БУДУЧЫНЮ

 

Каб не пайшлi ў мiнулае дарогi,

Дзе не асфальт, а усапмiн ляжыць,

Не упускаць патрэбна перамогi,

I ў сэрцы толькi з будучыняй жыць.

 

Не можа быць на долю нараканне,

I на душы хоць кропелька тугi,

Калi яшчэ пяшчотнае каханне

Масцiць сабой жыццёвыя шляхi.

 

25.11.2000

 

Home Page

 

4630      ЦЯПЛО КАХАННЯ

 

Ранкам сонца высока, ды холад вакол,

Бо туман моцна грэць замiнае,

Не сагрэе, як вогнiшча, палка любоў,

Як цяпла для душы не хапае.

 

Даўно сонца прайшло свой спякотны зенiт

I на захад збягае паволi,

Прыгажосць ад яго атрымаў краявiд

I цяпла для кахання даволi.

 

25.11.2000

 

Home Page

 

4631     АДЗIНЫ АРГУМЕНТ

 

Ўсё даруе жанчына без жалю ў жыццi:

I памылкi, i горыч блукання,

Але лiтасцi ў сэрцы яе не знайсцi,

Як не будзе падстаў для кахання.

 

Безлiч раз жыццё ставiла эксперымент,

Што каханне – лепш лепшай прынады,

Бо каханне – адзiны з усiх аргумент,

За якi ўсе даруюцца вады.

 

25.11.2000

 

Home Page

 

4632     АПОШНI КРОК

 

Апошнi крок. Ён цяжкi самы,

Як пры скачках увышыню,

Схаваны ў ім адзнакi драмы,

Таму апошнi крок цаню.

 

Бо ён – штуршок да перамогi

Або да страчаных надзей,

Каб зноўку новыя дарогi

Круцiлi ў вiхары падзей.

 

25.11.2000

 

Home Page

 

4633     РУХ НАЗАД

 

Апошнi крок рабiць без толку,

На тое як няма падстаў,

Зрабiць лепш добра падрыхтоўку,

Каб пакарыўся п'едэстал.

 

Калi няўпэўненыя крокi,

Рабiць iх трэба вельмi шмат,

А фiнiш будзе ўсё далёкi,

Бо рух такі вядзе назад.

 

25.11.2000

 

Home Page

 

4634     НЕ ШТУЧНА

 

Жыццё iдзе за крокам крок,

Дзе крок апошнi, а дзе першы,

Даецца досведу урок,

Якi перакладзецца ў вершы.

 

То верш шаўковы, як трава,

То шэпча, то галосiць гучна,

Як iх стварае галава

Цiкава, але ўсё ж не штучна.

 

25.11.2000

 

Home Page

 

4635     АРГУМЕНТЫ

 

Гарыць каханне, i надзея клiча,

Падставы вера добрыя дае,

Заўсёды ззяе радасць на аблiччы,

Калi сустрэну позiркi яе.

 

Тры аргументы у мяне адразу,

Як i раней, бясконца зноў i зноў,

Але яна мне не дае адказу,

Ёй трэба аргумент адзiн – любоў.

 

25.11.2000

 

Home Page

 

4636     ЗАБЫТЬ

 

Разделяет нас стена барьера,

В ней теряет смысл значенье слов.

Разве может быть надёжной вера,

Крепкими надежда и любовь?

 

Лучше в чудо уж совсем не верить,

Горячо и нежно не любить,

И надежды призраки умерить,

Всё, что было, начисто забыть.

 

25.11.2000

 

Home Page

 

4637     ЛЕПШ ПОЗНА

 

Хай лепей позна, чым нiколi,

Каб зведаць густ, i шарм, i смак,

Каб мець натхненне ад патолi,

Лепш вельмі позна, чым нiяк.

 

Хай будуць познiмi каханне

Цi таленту магутны ўзлёт,

Спаткаць лепш неспакой жадання,

Iнакш ў душы намерзне лёд.

 

25.11.2000

 

Home Page

 

4638     ГАЛIНАЧКI КАХАННЯ

 

Было галiнак ў лесе дастаткова,

Зiмою яны пойдуць пад снягi,

Ды можна, каб мароз не пёк сурова,

Касцёр раскласцi, а пасля другi.

 

Зiма, мароз i ветру завыванне,

Бо скронi пабялелi да пары,

Ды лепш сабраць галiначкi кахання

I распалiць спякотныя кастры.

 

25.11.2000

 

Home Page

 

4639     ГОРЯЧИЕ БУРИ

 

Горячие бури пустыни

Во мне, как навязчивый рок,

Я чувствую зримо поныне,

Как рот засыпает песок.

 

Афганцами нас окрестили,

Нарушили совести твердь,

Мы там ничего не забыли,

Но нас посылали на смерть.

 

25.11.2000

 

Home Page

 

4640     ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ

 

Был, жил, любил, менял теченья рек,

А умер – превратился в тлен мгновенно,

Прекрасен и опасен человек,

Ничтожен и велик одновременно.

 

Поднялся над природой выше всех,

Но недоволен высотой вчерашней,

Придёт расплата тяжкая за грех,

Ведь так случилось с вавилонской башней.

 

25.11.2000

 

Home Page

 

4641     ДОЖДЖ

 

Упала кропля, а пасля другая,

I дождж палiў, як быццам бы з вядра,

Зара на даляглядзе залатая,

Павiслi ў небе нiцi з серабра.

 

Дождж скончыўся, i серабро прапала,

Ды хмара зацягнула неба кут,

I золата жалезам шэрым стала,

Але натхненне даў дзiвосны цуд.

 

25.11.2000

 

Home Page

 

4642     ВЕДЫ

 

Здараецца, ў паходзе па грыбы

Апынiцца няўдалым вельмi пошук,

I неспакой ўзнiкае ад журбы,

Бо вечар, а пусты вялiкi кошык.

 

Заўсёды сутыкаемся з бядой,

Як лес не той i час зусiм не гэты,

Каб авалодаць вабнаю мэтой,

Абавязкова мець патрэбна веды.

 

26.11.2000

 

Home Page

 

4643     РЭКЛАМА

 

Вядома, здатна падмануць рэклама,

Заўсёды прыхаваны ў ёй сакрэт,

Хай будзе ў ёй канцэртная праграма,

Артыст кiно, пiсьменнiк цi паэт.

 

Ў рэкламе ўсе чароўныя анёлы

З магутным, як ў арлоў, размахам крыл,

Хвальба – на вецер кiнутыя словы,

Паганы на душу ад iх уплыў.

 

26.11.2000

 

Home Page

 

4644     МАРА АБ ЧОРНЫМ

 

Бягуць ў блакiце белыя аблокi,

Прыгожыя, як крылы жураўля,

Палёт у iх цудоўны i высокi,

Але ад спёкi трэскае зямля.

 

Быць шэрай, нават чорнай, можа хмара,

Маланкi бiць, грымець няшчадна гром,

Ды вабiць, як вясёлка, аб ёй мара,

Каб толькi пралiлась хутчэй дажджом.

 

27.11.2000

 

Home Page

 

4645     НАХАБНЫ РУЧАЙ

 

Ручай смяяўся, што смярдзяць балоты,

Ў iх тванi шмат i брудная вада,

Але прыйшоў час жудаснай спякоты,

I ручая кранулася бяда.

 

Бо цалкам яго жвiр сухi паглынуў,

А сiлкаваўся ён за кошт балот,

Ручай нахабны ўраз без следу згiнуў,

Бо быў дзiцём смярдзючых брудных вод.

 

27.11.2000

 

Home Page

 

4646     ЗМЕСТ

 

Хоць назва ззяла золатам чырвоным,

I вабiлi малюнкi, нiбы цуд,

Але чытанне скончылась праклёнам,

Бо змест у кнiзе – непатрэбны бруд.

 

Заўжды, каб выбраць годную нявесту,

Каб дружным быў сямейны экiпаж,

Уважлiва лепш прыглядацца к зместу,

I не глядзець зусiм на макiяж.

 

27.11.2000

 

Home Page

 

4647     ЖЫЦЦЁВАЕ ПОЛЕ

 

Я iду па жыццёваму полю,

Ў збажыне ёсць шмат рознай травы,

Не заўжды адчуваю патолю,

Бо не згодны згiнаць галавы.

 

Не шукаю шырокай дарогi,

Таму п'ю кубак горкi да дна,

Пакуль носяць мяне яшчэ ногi,

Вабнай будзе заўжды цалiна.

 

27.11.2000

 

Home Page

 

4648     ЗОЛАТА?

 

Сярэдзiну як выбраць залатую,

Калi заўжды, як мара, вабiць край?

Я не люблю пазiцыю другую,

Хай лепей пекла, чым нялюбы рай.

 

Таму нiколi не знайду нагоду,

На золата змянiць каб серабро,

З сумленнем не хачу iсцi на згоду,

Хоць вабiць i дастатак, i дабро.

 

27.11.2000

 

Home Page

 

4649     МАКСIМАЛIСТ

 

Максiмалiзм хай лiчыцца – як вада,

Хай будзе лiшнiм, як асеннi лiст,

Мо памяркоўнасць лепшая прынада,

Ды я заўжды ва ўсiм максiмалiст.

 

За погляды атрымліваю кпiны,

Разгневаны натоўпу крык i свiст,

Але маёй нi ў чым няма правiны,

Што я ва ўсiм заўжды максiмалiст.

 

27.11.2000

 

Home Page

 

4650     СОНЕЧНАЕ СВЯТЛО

 

Як сонейка прамень свой першы кiне,

Не здатны месяц ззяння зберагчы,

Але яго святло павек не згiне,

Калi адзiн ён ў небе уначы.

 

Няшчаснымi заўжды бываюць дзецi,

Калi iм патураюць зноў i зноў,

Амаль нябачным можна быць на свеце,

Як жыць бясконца у святле бацькоў.

 

27.11.2000

 

Home Page

 

4651     ЖОРСТКАСЦЬ

 

Паэзii патрэбна мяккай быць,

Ў пяшчотнасцi ляжыць яе аснова,

Але, каб недахопы пакарыць,

Ёй жорсткай трэба быць абавязкова.

 

Бо шчасця вельмi мала – шмат бяды,

Псуюць жыццё лiхiя недахопы,

Паэзiя парадзiць не заўжды,

Ды часам робiць хоць якiя спробы.

 

27.11.2000

 

Home Page

 

4652     ПЯЛЁНКI

 

Дакарэнна ўсё змянiлась звонку,

I, вядома, дзякаваць каму,

Снег паслаў бялюткую пялёнку,

Пачынае калыхаць зiму.

 

Ды зiма, як волат, вырастае,

А трава пад снегам бачыць сны,

Вельмi хутка белы снег растае,

I пялёнка будзе для вясны.

 

27.11.2000

 

Home Page

 

4653     КАМЕННЕ САПРАЎДНАСЦI

 

Даюцца людзям крылы светлых мар,

Каб ўвышыню ляцець, гарыць iмкненне,

Але ажыццявiць цудоўны дар

Не хоча даць сапраўднасцi каменне.

 

Таму у марах – жаўранка палёт,

Ды сiл няма, каб ў неба адарвацца,

Ў зямлi патрэбна корпацца, як крот,

З каменнем не ўдаецца пазмагацца.

 

28.11.2000

 

Home Page

 

4654     БОЛЬ У СЭРЦЫ

 

Каханне – нiбы крылы жураўля,

Дае узлёт вялiкi або малы,

Але яно бязлiтасна пасля

Кiдае з вабнай вышынi на скалы.

 

I чым вышэй палёт i саладзей,

Чым большую душы даваў патолю,

Тым драматычней вынiкi падзей,

Тым болей ад яго у сэрцы болю.

 

28.11.2000

 

Home Page

 

4655     ШЧАСЛIВЫЯ КАХАЮЦЬ

 

Жаночая паэзiя – яна

Аб страчаным каханнi i аб драме,

Якой душа напоўнена спаўна,

Таму радкi са смуткам i слязамi. 

 

Радкоў пра шчасце светлае няма,

Няма пра радасць ад цвiцення вiшань,

Вясна прайшла – пячэ душу зiма,

Шчаслiвыя кахаюць, а не пiшуць.

 

28.11.2000

 

Home Page

 

4656     ВЯСНОВЫ БОР

 

Калi натхненне дораць вёсны,

Люблю хадзiць ў сасновы бор,

Павук наладзiў свае кросны

I тчэ карункавы узор.

 

Гуляе сонца па палянках

У дзiдах травеньскай травы,

Люблю прыходзiць ў лес па ранках:

Дурманiць водар ад смалы.

 

28.11.2000

 

Home Page

 

4657     НАТХНЕННЕ

 

Даць здатны зiмнi лес натхненне

Або бярэзнiк малады,

Калi пяе душа, каменне

Стаць могуць любымi заўжды.

 

Але, калi душой нядужы,

Бо гора, як сцяблiнку гне,

Дзiвосны выгляд белай ружы

Душу натхненнем не кране.

 

28.11.2000

 

Home Page

 

4658     ЛЕС ЗIМОЙ

 

Прыгожы, нiбы волат, лес зiмой,

Бо хвоя зелянiну зберагре,

Душа набудзе ад яе спакой,

Да вершалiн ад радасцi ўзлятае.

 

Снег пакрывае хвою i зямлю,

Ляцiць з галля i ззяе, як сузор'е,

Я з радасцю заўжды iсцi люблю

Зiмовым лесам ў добрае надвор'е.

 

28.11.2000

 

Home Page

 

4659     ЗАЛАТОЕ СЛОВА

 

Паэзii прыгожай трэба быць,

Пра добрае гаворыць цi пра злое,

Каб настрой атрымаць, а не згубiць,

Мець трэба ў вершы слова залатое.

 

За словы як чапляецца язык,

Жаданай не адбудзецца патолi,

Гартанны толькi будзе чутны рык,

А песнi не пачуецца нiколi.

 

28.11.2000

 

Home Page

 

4660     АПОШНЯЯ СТАРОНКА

 

Калi яшчэ бялюткая папера,

Ў жыццёвай кнiзе вызначаны шлях,

Ў душы гараць любоў, надзея, вера,

Наперадзе жыцця чароўны гмах.

 

Прыгожаю здаецца кнiга звонку,

Але не кожны запiс дарагi,

Адчынiш як апошнюю старонку,

Заные цяжка сэрца ад тугi.

 

28.11.2000

 

Home Page

 

4661     ГРОНКI СЛОЎ

 

Як на магнiт жалезныя апiлкi,

Прыцягваюцца ў вершы гронкi слоў,

Ў радках займаюць месца без памылкi,

Адносiны у iх, як у сяброў.

 

Але не ўсе сябруюць добра словы,

Падобны вельмi рыфмы перш-наперш,

Ад рытму утвараюцца умовы,

Каб песняю гучаў узнёсла верш.

 

28.11.2000

 

Home Page

 

4662     НАСУЩНЫЙ ХЛЕБ ДУШИ

 

Есть разные сорта и виды хлеба,

С пшеницы твёрдой или мягкой ржи,

Они с земли, один лишь льётся с неба:

Поэзия – насущный хлеб души.

 

К ней, нежной, нужно только прикоснуться,

Чтоб ощутить стремительный полёт,

Из серых будней в празднике проснуться,

И пить её нектар, росу и мёд.

 

28.11.2000

 

Home Page

 

4663     КАЛIБР ВЕРША

 

Хай напiшуць, як Сяргей Грахоўскi,

Верш малы – вялiкая цана,

Ён магутны, як паток дняпроўскi,

Паўнаводны, як Бярэзiна.

 

Верш вялiкi пiшуць шмат паэтаў,

Добра не чытаецца верлiбр,

Сэрца чытача iм не сагрэта,

Бо зусiм малы яго калiбр.

 

29.11.2000

 

Home Page

 

4664     ДОБРЫ ЗМЕСТ

 

К чаму прывыклi, лiчыцца ўжо норма,

Як белае адзенне для нявест,

Галоўнай стаць зусiм не здатна форма,

Бо вызначае сэнс цікавы змест.

 

Аматары працуюць i паэты,

Не кожнаму ўсе формы па плячы,

Складаюць i верлiбры, i санеты,

Ды добры змест чытаюць чытачы.

 

29.11.2000

 

Home Page

 

4665     ВЕРШАПЛЁТ

 

Калi чытыры колы – то машына,

Як два крылы – бясспрэчна, самалёт,

Высокiм слова ў вершах быць павiнна,

Не здейснiць з нiзкiм словам верш палёт.

 

Не толькi рыфма, рытм, а трэба словы,

Каб верш пачаў спяваць знянацку рот,

Як словы вельмi нiзкiя у мовы,

Паэт не лiрык – толькi вершаплёт.

 

29.11.2000

 

Home Page

 

4666     СВОЙ ГУСТ

 

У кожнага свае кумiры,

Камусьцi Бродскi па душы,

А я прыхiльнiк iншай лiры,

Мне лепш Грахоўскага вершы.

 

Але патрэбны ўсе паэты,

Iначай лепшых выбраць як?

Раскрые хай чытач сакрэты,

У кожкага свой густ i смак.

 

29.11.2000

 

Home Page

 

4667     ПАЭЗIЯ ГУКАЕ

 

Гартаю паэтычныя старонкi,

I кожная свой здатна даць уплыў,

Бо чую голас хрыплы або звонкi,

Цi толькi шум, цi ўзнёсласцi матыў.

 

Мелодыя чаруе i гукае

Ў дзiвосны, вельмi паэтычны, свет,

Аматараў заўсёды адшукае

Лiрычны i удумлiвы паэт.

 

29.11.2000

 

Home Page

 

4668     УСМIХАЕЦЦА СОНЕЙКА

 

Ў сапраўднасцi заснежаннае ўзлессе,

Ды ў марах ад сунiц пажар якi!

Я пабываць магу ў асеннiм лесе,

Дзе дораць неспакой баравiкi.

 

Якое шчасце мець ў дастатку мары,

Як лепшае лякарства ад бяды!

Ў сапраўднасцi у небе ходзяць хмары,

Мне ж сонейка ўсмiхаецца заўжды.

 

29.11.2000

 

Home Page

 

4669     ВЫСОКИЙ ТАЛАНТ

 

                 На сборник Татьяны Тетенькиной

                       «Прекрасным именем твоим»

 

Как сабля, отточеность слова,

Байкальская чувств глубина,

Любовь высока и сурова,

Иной не бывает она.

 

Ведь души всегда неспокойны,

Талант пусть бы Ваш не утих,

Прекрасной любви Вы достойны,

Такой же высокой, как стих.

 

29.11.2000

 

Home Page

 

4670     ПРЫГОЖЫЯ КАВАЛКI

 

Магутны талент, як фужэр,

Ў iм хмельнае вiно iскрыцца,

Як не прымаць бяспекi мер,

Ён можа ў друзачкi разбiцца.

 

Больш не налiць ў яго вiна,

Цудоўны быў i ў справах палкi,

Амаль што нуль цяпер цана,

Хаця прыгожыя кавалкi.

 

30.11.2000

 

Home Page

 

4671     СТАРАЯ IСЦIНА

 

Калi тупымi стануць iклы,

Драпежнiк хутка зменiць стан,

Да перамог выдатных звыклы,

Вовк стане сцiплым, як баран.

 

Гады знiшчаюць моц былую,

Знiкае лепшая з украс,

Лепш ведаць iсцiну старую,

Што iклы выпадуць праз час.

 

30.11.2000

 

Home Page

 

4672     СВЕТ ЗГАДАК

 

Узнёслы стан ад светлых мар

Пад дзiўны звон вясельных чарак,

Гарэла свечка, як лiхтар,

Застаўся ад яе агарак.

 

Прабеглi хуткiя гады,

Жыву цяпер у свеце згадак,

Канец чакае там заўжды,

Дзе ў мары вабны быў пачатак.

 

30.11.2000

 

Home Page

 

4673     БIТАЯ ДАРОГА

 

На лузе кветкi ярка ззялi,

Была нязмятаю трава,

Але пачуццi хвалявалi,

I сцежка першая прайшла.

 

Праклалi бiтую дарогу,

Не ходзяць ў лузе жоравы,

Ды вельмi позна бiць трывогу,

Няма нi кветак, нi травы.

 

30.11.2000

 

Home Page

 

4674     ОБЛАКА

 

Вдаль летят, как птицы, облака,

Ни забот, ни трудностей не зная,

Я томлюсь и мучаюсь пока,

Визы иностранной ожидая.

 

В край далёкий скоро полечу,

Цепи разорву свои руками.

Счастье и покой там получу

Или захочу быть облаками?

 

30.11.2000

 

Home Page

 

4675     УЛАСНАЕ ПАЧУЦЦЕ

 

Душу другiх заўсёды мог адчуць я,

Жаночы верш узвышана святлей,

Таму што толькi ўласнае пачуцце

Iстотна i дакладней, i мацней.

 

Ў жаночых словах не знаходзiш прозы,

Жаночая паэзiя як цуд,

Але душу гнятуць бясконца слёзы,

Радкi у вершах плачуць ад пакут.

 

30.11.2000

 

Home Page

 

4676     КАК ЗАБЫТЬ?

 

Люблю тебя, как праведного Бога,

Хочу с тобой и соль, и хлеб делить,

Но, видно, разошлась на две дорога:

Ведь ты меня не хочешь полюбить.

 

Иль полюблю ещё, иль нет, не знаю,

Твоей души уже не покорить,

Я не живу сейчас, а лишь страдаю.

Как сердцу моему тебя забыть?

 

30.11.2000

 

Home Page

 

4677     ШЛЯХI

 

Хадзiў я балотам i полем,

Праз бор i праз цёмны гушчар,

Шлях радасцю быў або болем,

Благiм або ўзнёслым ад мар.

 

Хадзiў i над рэчкай лугамi,

Маршрут вабны мне дарагi,

Прыемна, калi пад нагамi

Цiкавыя вельмi шляхi.

 

30.11.2000

 

Home Page

 

4678     НЯНАВIСЦЬ I ЛЮБОЎ

 

Душа спакою для сябе шукае,

Не хоча мець пакут ад перуноў,

Нянавiсць хай пяшчотная спаткае,

Чым грубая i жорсткая любоў.

 

Ад жорскасцi нянавiсць узнiкае,

Яе як паўтараюць зноў i зноў,

Але ў душы заўсёды нараджае

Пяшчота толькi палкую любоў.

 

30.11.2000

 

Home Page

 

4679     ЦIША ЗАЛАТАЯ

 

Падняўся моцны ураган,

Ламалiсь дрэвы, як запалкi,

I лес стагнаў ад цяжкiх ран,

Вакол ляглi ствалоў кавалкi.

 

Пачаў ласкавы ветрык бег,

Настала цiша залатая,

Але спазнiўся час уцех:

Лiстоту мёртвую гайдае.

 

1.12.2000

 

Home Page

 

4680     МАЛЕНЬКI РУЧАЙ

 

У рэчкi было рэчышча з пяску,

Ручай маленькi бег у рудай глiне,

Глядзеў замiлавана на раку,

Зайздросцiў чыстай i шырокай плынi.

 

Ды скончыўся знянацку гэты цуд,

Струмень ракi ўжо больш не быў iскрысты,

Бо злiлi у яе знiшчальны бруд,

Ручай маленькi быў, як шкельца, чысты.

 

1.12.2000

 

Home Page

 

4681     НЕБЯСПЕЧНЫ КОЛЕР

 

Чырвоны колер мне не да спадобы,

Цяпер з зялёным у яго працяг,

Чырвоны з белым мець рабiлi спробы,

Мне бел-чырвона-белы любы сцяг.

 

Але чырвоны цалкам сцяг – не вечны,

Нядобры успамiн мне i табе,

Чырвоны колер вельмi небяспечны,

Ў iм выглядаюць вушы КДБ.

 

1.12.2000

 

Home Page

 

4682     ЖЫВЕ ЗЯМЛЯ

 

                «Гронкi зорных суквеццяў»

                     Змiтрака Марозава

 

Шурпатых вершаў шмат, яны як дошкi,

Якiя не жадалi габляваць.

Ваш верш – у жыце сонечным валошкi,

Ён здатны i натхнiць, i ўсхваляваць.

 

Уражваюць цудоўныя санеты,

Наканаваны iм цудоўны лёс,

Жыве зямля, калi жывуць паэты,

Паэзiю што ўзнеслi да нябёс.

 

1.12.2000

 

Home Page

 

4683     НЕ ПА ЗАГАДУ

 

Зусiм лепш з апанентам не спаткацца,

Не весцi каб у спрэчках цяжкi бой.

Але ад думак дзе i як схавацца,

Калi зусiм нязгодны сам з сабой?

 

Каб не адчуць душэўнага разладу,

Каб сонца не зацягвала iмжа,

Рабiць не трэба ўчынкаў па загаду,

А толькi як падказвае душа.

 

2.12.2000

 

Home Page

 

4684     ЗВОНКI МЕТАЛ

 

Як прамываць пясок залатаносны,

Або драбiць пароду моцных скал,

Працэс хоць цяжкi i парой нязносны,

Але блiсне у вынiку метал.

 

Паэзii праглядваю старонкi:

Парода скал цi жоўценькi пясок,

Але метал калi сустрэну звонкi,

Як звон, ён клiча да сябе здалёк.

 

2.12.2000

 

Home Page

 

4685     ХЛАМ БIБЛIЯТЭК

 

Наперадзе чакае эшафот,

Ды боль ад жаху не прыходзiць ў грудзi,

Пляце свае карункi вершаплёт,

Нiколi iх нiхто чытаць не будзе.

 

Друкуюць кнiгi гэтых недарэк,

Цi тоўсты том, цi зборнiк вельмi тонкi,

Ды не чытаюць хлам бiблiятэк,

Бо ў кнiгах не разрэзаны старонкi.

 

2.12.2000

 

Home Page

 

4686      САПРАЎДНЫ БРЫЛЬЯНТ

 

Аднойчы ўлез i непахiсна стаў,

Цяпер яму хвала, пашана, слава,

Пад iм хоць плача сцiплы п'едэстал,

Няпроста яго ссунуць з п'едэстала.

 

Сапраўдны ёсць агранены брыльянт,

Глядзяць з зачараваннем на падманку,

На п'едэстал выводзiць фалiянт,

I вершы, што з яго ўвайшлi ў чытанку.

 

2.12.2000

 

Home Page

 

4687     ПАЛАЦЬ ЦI НЕ?

 

Гараць ў кастры з раз'юшанасцю дровы,

Даюць другiм цяпла шмат i святла,

Але ствараюць для сябе умовы,

Што полымя з'ядае iх да тла.

 

Калi сырое стрэнецца палена,

Палаць яму захочацца наўрад,

Але ляжыць на вогнiшчы нязменна,

Хоць вочы дым пячэ i чмурыць чад.

 

2.12.2000

 

Home Page

 

4688     БУРАКI

 

Бурак чырвоны быў занадта смелы,

Казаў другому: «Я заўжды ў цане,

Хоць ты вялiкi, ды чамусьцi белы,

Таму i выбiраюць ўсе мяне».

 

Абвергнуў белы домыслы i плёткi,

Бо ён не быў нахабны, горды франт:

«Народ каб лёс заўсёды меў салодкi,

Лепш выбраць бел-чырвоны варыянт».

 

2.12.2000

 

Home Page

 

4689     ПЕРАБУДОВА

 

З вятрамi дакарэнных перамен

Прыходзiць ураган заўжды, няйначай,

I нельга ўстаць ў натомленых кален,

Лес болей не шумiць, а горка плача.

 

Ляцяць сукi, карэнне жылы рве,

Бо звыклая змяняецца аснова,

Iснуе толькi лес, а не жыве,

Сякеры горш яму перабудова.

 

2.12.2000

 

Home Page

 

4690     СВАЕ ЗАКОНЫ

 

З iкрой чырвонай смачны бутэрброд,

Нязвыклаю ён вабiць навiзною,

Але прыйдзе пакута ад нягод,

Як бочка перапоўнiцца iкрою.

 

Нiхто цяпер не скажа добрых слоў,

Бо зайздрасць ставiць цяжкiя заслоны,

Знiкае нават кволая любоў,

У рэцэнзентаў ёсць свае законы.

 

2.12.2000

 

Home Page

 

4691     ПАЭТЫЧНАЯ АТЛАНТЫДА

 

Ёсць велiч паэтычнай Атлантыды,

Яна з'явiлась спакваля i ў нас,

Ды iншыя ў пашане краявiды,

Бо не саспеў яе цудоўны час.

 

Цяпер аб ёй нi слыху, анi згадкi,

Бо затуляе дзiва пена хваль,

Яе ацэняць праз гады нашчадкi,

Бо пена замiнае ёй, на жаль.

 

2.12.2000

 

Home Page

 

4692     КУМИРЫ И ТАЛАНТЫ

 

Хотя был Ломоносов и Державин,

История уж отдаёт им честь,

Но путь литературы русской славен,

Из-за того, что Пушкин тоже есть.

 

Талант большой чтоб стал известен миру,

В литературу силу чтоб вдохнуть,

Нельзя честь одному отдать кумиру,

Талантам закрывать к Парнасу путь.

 

2.12.2000

 

Home Page

 

4693     НАДЗЕЯ

 

Ўспамiнаю бацькоўскую хату,

Адчуваю i боль, i тугу,

Бо нiколi к сямейнаму святу

Да яе завiтаць не змагу.

 

Бо стаiць, сiрацiна, пустая,

Ў ёй ад цiшы нястрыманы жах,

Лебядой летам двор зарастае,

Глядзяць вокны з надзеяй на шлях.

 

2.12.2000

 

Home Page

 

4694     АДЧУВАННЕ МОЦЫ

 

Як вецер мае надта мала сiлы,

Ласкавы ён, пяшчотны, дарагi,

Спявае вельмi сумныя матывы,

Як стане у яго напор другi.

 

Як моц сваю уласную адчуе,

Ўсё жорстка разбурае на шляху,

I аб сваiм вар'яцтве не шкадуе,

Ды выклiкае жудасць i тугу.

 

2.12.2000

 

Home Page

 

4695     ЧАЙНАЯ РУЖА

 

Быў волат i душою дужы,

Iшоў цудоўны светлы май,

Прыдбаў куст дзiўнай чайнай ружы

I пiў заўжды духмяны чай.

 

Куст чараваў, ды хутка восень

На скронi кiнула снягi,

Куст прыгажэй стаў разоў ў восем,

Ды нюхаў водар руж другi.

 

3.12.2000

 

Home Page

 

4696     МIЛЫ РАМОНАК

 

Розум сэрца пераможа

Цi пяшчотаю кране?

Хай рамонак паварожа:

Пакахаць яго цi не?

 

Ўсё здаецца простым звонку,

Ды нялёгка для душы,

Веру мiламу рамонку

I прашу: «Лепш «Так» скажы».

 

3.12.2000

 

Home Page

 

4697     ТРЫВОГI

 

Цяжкiя жыццёвыя дарогi

Кожны сталы чалавек прайшоў,

Бо былi бясконцыя трывогi

За сваiх дзяцей i за бацькоў.

 

Сумна, што трывогi адгучалi,

Над бацькамi вечны дзёран лёг,

Ўнукi турбаваць цяпер пачалi,

Жыць трывожна вельмi без трывог.

 

3.12.2000

 

Home Page

 

4698     НIБЫ ШКЛЯНКI

 

Быў цудоўным, як вясна, абсяг,

Душу грэла палкае каханне,

Кветкi шчасця засыпалi шлях,

Ды прыйшоў час горкi развiтання.

 

I ураз агонь душы ачах,

Без сунiц сунiчныя палянкi,

Холад i разгубленасць ў вачах,

Шчасце лёгка б'ецца, нiбы шклянкi.

 

3.12.2000

 

Home Page

 

4699     УСПАМIН ДАЎНIНЫ

 

Нам вулiца была Айчынай,

Што змейкай прайшла праз сяло,

Мы жылi грамадай адзiнай,

I шчасце, i гора было.

 

Цяпер спарахнелыя хаты,

Як добры ўспамiн даўнiны,

Палеглi суседзi за краты,

На могiлках разам яны.

 

3.12.2000

 

Home Page

 

4700     ПОЛЫМЯ КАХАННЯ

 

Каханню не пражыць i дня без веры,

Калi яе вялiкi недамер,

То душы, як раз'юшаныя зверы:

Каханне разбурае недавер.

 

Яно павольна галавешкай тлее,

Прыемней, калi полымем гарыць,

Таму няхай ў душы жыве надзея,

Што ўдасца веру моцную здабыць.

 

3.12.2000

 

Home Page     Верш 4701

 

 

 

Hosted by uCoz